top of page

Maaltijd in de Grote Kerk

Donderdagavond 6 april verandert de Grote Kerk in de ‘grootste huiskamer van Goes’.
De maaltijd begint om 17:45 (inloop vanaf 17:15) en duurt tot ongeveer 18:45. De kerk bevindt zich in het centrum aan de Singelstraat 21, op 3 minuten loopafstand van het parkeerterrein Koepoort.

Witte Donderdag vormt een opmaat naar het Paasfeest: op deze dag at Jezus een maaltijd samen met Zijn leerlingen, voordat hij werd gearresteerd en veroordeeld te sterven. Daarom wordt er in verbondenheid met elkaar een eenvoudige maaltijd gegeten, bestaande uit een maaltijd van soep & brood.
Een ieder is welkom, of men nu weleens een kerkdienst bijwoont óf dit nog nooit heeft gedaan.

Na afloop van de maaltijd kan de bezoeker om 19:00 ervoor kiezen een kerkelijke viering van Witte Donderdag mee te maken; hierbij is sprake van een stemming van soberheid en stilte. Men kan blijven in de Grote of Maria Magdalenakerk (PKN) voor een dienst met viering van het Heilig avondmaal; met medewerking van het kinderkoor van Janny Dieleman en gebed voor Vrede & Gerechtigheid. Of men kan ervoor kiezen naar de overkant te lopen, waar om dezelfde tijd een eucharistieviering start in de H. Magdalenakerk (RK).

Komt u, kom jij ook mee eten? Uiteraard zijn ook familie en bekenden van harte welkom. De toegang is vrij, maar het is wel nodig om vooraf aan te melden (via onderstaande knop). 
Heeft u vragen over de maaltijd, of heeft u niet de mogelijkheid zichzelf aan te melden via de website? Bel dan naar 06 128 964 16.

bottom of page