top of page

De maaltijd

Donderdagavond 14 april verandert de Grote Kerk in de ‘grootste huiskamer van Goes’. Met zowel het einde van alle coronamaatregelen als Pasen in zicht, is een ieder uit regio Goes van harte uitgenodigd stadsgenoten te ontmoeten rondom een maaltijd. KLIK HIER VOOR DEELNAME
De maaltijd begint om 18:00 (inloop vanaf 17:45) en duurt tot ongeveer 19:00. De kerk bevindt zich in het centrum aan de Singelstraat 21, op 3 minuten loopafstand van het parkeerterrein Koepoort.

Witte Donderdag vormt een opmaat naar het Paasfeest: op deze dag at Jezus een maaltijd samen met Zijn leerlingen, voordat hij werd gearresteerd en veroordeeld te sterven. Daarom wordt er in verbondenheid met elkaar een eenvoudige maaltijd gegeten, bestaande uit een soep- en broodbuffet.
Deelname aan deze maaltijd is tevens een vorm van solidair zijn met Oekraïne-vluchtelingen. Deelname aan de maaltijd is kosteloos; na afloop krijgen hen die dat willen de kans om iets te doneren (deze opbrengst gaat volledig naar Giro 555). Vluchtelingen die zijn opgevangen in Goes worden persoonlijk uitgenodigd om deze maaltijd bij te wonen.

Een ieder is welkom, of men nu weleens een kerkdienst bijwoont óf dit nog nooit heeft gedaan.
Na afloop van de maaltijd kan de bezoeker ervoor kiezen een kerkelijke viering van Witte Donderdag mee te maken; hierbij is sprake van een stemming van soberheid en stilte. Aan de overkant start in de H. Magdalenakerk (RK) een eucharistieviering om 19:00. In de Grote of Maria Magdalenakerk (PKN) begint de dienst waarin het Heilig avondmaal wordt gevierd om 19.30 uur (in de wachttijd tussen de maaltijd en deze viering wordt koffie/thee geserveerd).
Komt u, kom jij ook mee eten? Uiteraard zijn ook familie en bekenden van harte welkom. De toegang is vrij, maar aanmelden vooraf is wel nodig.

bottom of page